Storitve

  • Svetujemo in pridobivamo informacije na nepremičninskem trgu,
  • uredimo cenitev nepremičnin z uradnimi cenilci,
  • preverjamo stanje nepremičnin,
  • sodelujemo pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov,
  • priprava vseh vrst pogodb,
  • ureditev vsega potrebnega za oblikovanje etažne lastnine (geodetske storitve, akt o oblikovanju etažne lastnine, vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo);
  • uredimo potrebne listine in predloge za vpis v zemljiško knjigo in vso drugo dokumentacijo.