Obvestilo energetska izkaznica

OBVESTILO O ENERGETSKI IZKAZNICI
23.12.2014
Z uvedbo zakona o energetskih izkaznicah (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/14) obveščamo lastnike
nepremičnin, ki jih imamo v prodaji ali za oddajo v dolgoročni najem, in tiste, ki se za
prodajo ali dolgoročni najem odločate, da je potrebno pridobiti veljavno energetsko izkaznico.
Energetske izkaznice so v Sloveniji obvezne že od 4. julija lani.
S koncem leta se izteka prehodno obdobje, v katerem inšpektorji glob niso izrekali.
Po 1.1.2015 lahko lastniku, ki ne zagotovi, da se v oglasu navajajo kazalniki iz
EI, inšpektor izreče globo v višini 250 €
V izogib težavam in nemoteni prodaji Vaše nepremičnine, Vam svetujemo, da si energetsko
izkaznico čim prej izdelate, kot posrednik pri prodaji Vaše nepremičnine Vam lahko
pomagamo pri pridobitve le-te.
V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti, smo vam na razpolago.


NA KRATKO VAS SEZNANJAMO Z OBVEZNOSTIMI IN DOLOČBAMI
ENERGETSKEGA ZAKONA EZ-1 IN SICER:
Energetske izkaznice NI potrebno pridobiti za:
• obstoječe stavbe pri oddaji v najem za obdobje krajše od enega leta,
• stavbe za verske in obredne namene,
• spomeniškovarstveno zaščitene stavbe, če bi izpolnjevanje zahtev spremenilo njihov
videz,
• začasne stavbe s predvidenim časom uporabe do dve leti,
• industrijske stavbe, delavnice in ne-stanovanjske kmetijske stavbe,
• stavbe s tlorisno uporabno površino manjšo od 50 m2,
• zaklonišča,
• stavbe ali njen del v postopku izvršbe ali stečajnem postopku
Podatki, ki jih potrebujemo za določitev cene izdelave energetske izkaznice so:
- naslov, kjer se nahaja stavba
- uporabna površina stavbe
- leto gradnje
- namen: novogradnja, najem, prodaja ali javna predstavitev
- projektna dokumentacija, ki je na voljo (PGD, PZI, PID),
- kontakt (ime, priimek, telefonska številka)

Prijazen pozdrav, Agenti nepremičnine:
“Z našim delom smo zadovoljni šele takrat, ko želje naših strank postanejo oprijemljiva
realnost

Prenesi datoteke